Cennik

Cennik od września 2023

CENNIK

Zajęcia
Czas trwania
 
Opłata miesięczna*
Dzieci 90 minut   250 zł
Młodzież 120 minut   290 zł
Zajęcia Czas trwania   Opłata miesięczna*
Dorośli i młodzież 15+ 120 minut   270 zł
Urodziny Czas trwania  ilość osób Opłata za impreze*
4 – 18 lat 150 minut max 10 750 zł

*Opłata za imprezę urodzinową jest stała bez względu na ilość osób biorących w niej udział.  Więcej informacji o organizacji urodzin >tutaj<

*Opłata miesięczna jest stała bez względu na liczbę wypadających zajęć w danym miesiącu. Zajęcia odbywają się raz w tygodniu. Opłata za zajęcia jest zwracana tylko w przypadku gdy zajęcia nie odbędą się z winy pracowni.

Płatność należy uregulować z góry za cały miesiąc do 10go dnia danego miesiąca, przelewem na rachunek bankowy BANK ING  45 1050 1559 1000 0090 8224 1556.

>>REGULAMIN<<