Plan zajęć


Na zajęcia zapraszamy wszystkie dzieci, nie tylko te uzdolnione plastycznie, do każdego podchodzimy indywidualnie.

Zajęcia podzielone są na kreatywne lub z większym naciskiem na naukę od strony technicznej, więcej na ten temat wyboru rodzaju zajęć można przeczytać tutaj

zajęcia odbywają się raz w tygodniu do wyboru GRUPY ZGODNIE Z PLANEM ZAJĘĆ PONIŻEJ:


  • Do grupy kreatywnej  przyjmowane są dzieci które mają ukończone 6 lat kalendarzowo
  • Do grupy starszej  na rok 2022/2023 przyjmowane są dzieci urodzone nie później niż w 20011r ( klasa V)

URODZINY TYMCZASOWO NIE SĄ ORGANIZOWANE DO ODWOŁANIA

Urodziny odbywają się w soboty i niedziele wg harmonogramu >tutaj< 

Istnieje możliwość uczestnictwa w pojedynczych zajęciach  >sprawdź cennik<